Szolgáltatások

Previous slide
Next slide

Szolgáltatások

A TALAJBIOLÓGIAI OSZTÁLY SZOLGÁLTATÁSAI

Szolgáltatások

 • Mikrobiális termésnövelő anyagok vizsgálata tenyészedény -, illetve kisparcellás kísérletekben.
 • Mikrobiális termésnövelő anyagok fejlesztésében való közreműködés
 • Gázkromatográfia-tömegspektroszkópiás vizsgálatok (GC-MS labor)

Talajbiológiai osztályon folyó vizsgálatok

 • talajrespiráció (alap- és szubsztrát-indukált respiráció)
 • talaj mikrobiális biomassza C és N mérése,
 • enzimaktivitás mérések (dehidrogenáz, szacharáz, celluláz, ureáz, nitrogenáz,  foszfatáz, FDA )
 • kitenyésztéses vizsgálatok (szélesztés, szűrés, dúsítás, MPN-módszer alap- , szelektív és differenciáló táptalajokon),
 • szervesanyag-lebontási képesség (cellulózteszt)
 • gyökér-gűmőzöttség (pillangósoknál), nitrogén-kötési tesztek
 • Arbuszkuláris Mikorrhiza Gombák (AMF) gyökérkolonizációs mutatóinak meghatározása (Giovanetti and Mosse (1980); McGonigle et al. (1990) és  Trouvelot et al. (1986) módszerek alapján)
 • AMF infektív propagulumokszám meghatározás (MPN; spóraszám)
 • csírázást gátló hatás vizsgálata
 • Baktériumtörzsek csoportosítása (vagy összehasonlító jellemzése) genetikai ujjlenyomat módszerrel

SZAKKÖNYVTÁR

A Talajtani és Agrokémiai Intézet könyvtára az Intézettel egy időben, 1949-ben alakult. Alapvető feladata az Intézetben folyó tudományos kutatómunka szolgálata. Az Intézet feladatköréből adódóan gyűjtőkörébe a talajtan, agrokémia, talajbiológia és a kapcsolódó területek hazai és nemzetközi tudományos igényű szakirodalma tartozik. Könyvtárunk állománya az alábbi gyűjteményekből áll:

 • Könyvek: kb. 11000 kötet nagyob részt idegen nyelvű (angol, német, orosz, francia, spanyol és egyéb nyelvek) és magyar szakirodalmi forrás. A gyűjtemény elhlyezése mechanikus rendet követ, melyből a tárolás, illetve a használat szempontjait figyelembe véve kiemelve tároljuk a kézikönyveket, szótárakat, valamint a vagy alakú köteteket.
 • Folyóiratok: kb. 8000 kötet, több száz féle hazai és külföldi tudományos folyóirat a 20. század fordulójától kb. 2010-ig. Az azt követő időszakból nyomtatásban csak néhány folyóirat áll rendelkezésre – a friss szakirodalomhoz való hozzáférést elektronikus adatbázisaink biztosítják.
 • Különlenyomatok: Folyóiratokban, konferenciakötetekben megjelent közlemények különlenyomatai / másolatai összegyűjtve, főként az Intézet kutatóinak munkáiból.
 • Disszertációk, kutatási jelentések és utibeszámolók;

A könyvtári állományról részletesebben az Adatbázisok, folyóiratok menüpontban olvashat.

Használat: A könyvtár részlegesen nyilvános szakkönyvtár, elsősorban az intézet kutatói, dolgozói használhatják. Gyűjtőkörünknek megfelelő tudományos munkát végző külsős kutatók (társ intézmények kutatói, felsőoktatási intézmények oktatói és hallgatói valamint a szakterületnek megfelelő kutatómunkát végző további személyek) szolgáltatásainkat korlátozottan vehetik igénybe.

Szolgáltatások: helyben olvasás, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztatás az állományról, annak igénybevételéről általában, a könyvgyűjteményről és használatáról, valamint a kézikönyvekből és a katalógusokból azonnal megoldható referensz kérdésekről, tájékoztatás az elektronikus és CD-ROM adatbázisokból, Fénymásolás, nyomtatás.

KÖNYVTÁROS: Vass Csaba

NYITVATARTÁS: H – P: 8:00 – 16:00