AGROTOPO

Previous slide
Next slide

AGROTOPO

A magyar talajtani tudomány és talajvizsgálati gyakorlat több mint 150 éves tevékenységének eredményeképpen a Magyarország talajaira vonatkozó térkép- és adatanyag igen gazdag; tartalmában, részletességében, feldolgozottságában, s korszerűségében egyaránt.

Az Agrotopográfiai térképsorozat megszerkesztését a Magyarország Agroökológiai Potenciáljának Felmérése c. Akadémiai program indukálta, amely program a magyar mezőgazdaság lehetőségeinek és korlátainak feltárásával az ország agroökológiai potenciálját mérte fel.

A felmérés eredményei alapján az MTA TAKI Várallyay György irányításával szerkesztette meg Magyarország Termőhelyi adottságait meghatározó talajtani térképsorozatot az 1970-es évek végén, amely a termőtalajokról szóló regionális léptékű ismeretszerzés alapjaként szolgál.

A térképsorozat alapját az Átnézetes Talajismereti Térképek (Kreybig-féle 1:25 0000 ma. talajtérképek) képezték, melyek generalizálásával és analóg feldolgozásával készült el az 1:100 000 méretarányú talajtérképmű.

Ezen térképek térinformatikai feldolgozásával készült el Magyarország AGROTOPO Adatbázisa az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetben 1991-ben.

Az 1980-as évek közepén a térképsorozat ismeretanyagát a magyarországi egységes vetületi és topográfiai rendszerhez igazították, és a témákat együttesen, az agroökológiai egységekhez rendelve jelenítették meg. A térképeket nyomtatásban is megjelentették ezek voltak az 1:100 000 méretarányú agrotopográfiai térképek.

Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetben szerkesztett 1:100 000-es méretarányú agrotopográfiai térképsorozat lett a talajtani alapja mindmáig a regionális léptékű agrár-környezeti programoknak és elemzéseknek.

Az AGROTOPO GIS az Agrotopográfiai térképsorozat (ld. a felső képet) tematikus adataiból kialakított számítógépes adatbázis, amely EOTR szabványos, 1:100 000 méretarányú, országos adatokat tartalmaz. Az adott felbontásban homogén agroökológiai egységekhez a következő, a termőhelyi talajadottságokat meghatározó főbb talajtani paraméterek tartoznak, amelyeket az alábbi témákra csoportosítottunk:

  •     genetikai talajtípus,
  •     talajképző kőzet,
  •     fizikai talajféleség,
  •     agyagásvány összetétel,
  •     talaj vízgazdálkodási tulajdonságai,
  •     kémhatás és mészállapot,
  •     szervesanyag készlet,
  •     termőréteg vastagság,
  •     talajértékszám

Technikai jellemzők, árak

AGROTOPO adatbázis szerver

AGROTOPO képtár