Talajbiológia

Previous slide
Next slide

Talajbiológia

TALAJBIOLÓGIAI OSZTÁLY

A Talajbiológiai Osztály tudományos feladata a talaj-növény-mikroorganizmus rendszer biológiai tulajdonságainak mennyiségi és minőségi vizsgálata, térbeli és időbeli változásának nyomon követése természetes és agrár ökoszisztémákban.

A talajminőséget a talajok biológiai állapotával és degradációjával jellemzik, ehhez korszerű monitoring módszereket fejlesztettek. Az üvegházhatású gázok megnövekedett emissziója miatt kutatásokat folytatnak a talaj szén- és nitrogénforgalmi dinamikájáért felelős mikrobiológiai folyamatok részleteinek és a biológiai szabályozás lehetőségeinek feltárására. Kutatják a nitrogén és foszfor vegyületek mineralizációjában részt vevő talajenzimeknek az ökoszisztémák tápanyagforgalmában játszott szerepét.

A növények és mikroorganizmusok közötti kölcsönhatások alaposabb megismerése érdekében a gyökérkörnyezet talaj-mikroorganizmusai (növényi növekedést serkentő baktériumok, gombák) és a magasabb rendű növények közötti kölcsönösen előnyös együttélési formákat kutatják. Tanulmányozzák az arbuszkuláris mikorrhiza gombák szerepét a növények mikroelem felvételében, foszfor-ellátásában és stressz reakciójában.

A szennyezett talajok remediációjára és környezeti kockázatának csökkentésére, környezetkímélő kémiai immobilizációval (is) kombinált biológiai módszereket (bioremediáció) fejlesztenek a szennyezéshez alkalmazkodott növényekkel, különböző fitoremediációs technikák kidolgozásával és alkalmazásával elsősorban nehézfémekkel szennyezett talajokban.

A TALAJBIOLÓGIAI OSZTÁLY TÖRTÉNETE

 

Alapítás ideje: 1960.

A Magyar Tudományos Akadémia Talajbiológiai Kutató Laboratóriuma Fehér Dániel mikrobiológus és Varga Lajos talajzoológus professzorok vezetésével alakult meg 1952-ben a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen (ma: Nyugat-Magyarországi Egyetem).

A Laboratórium 1960-ban költözött a Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetbe, ahol Talajbiológiai, majd Talaj-mikrobiológiai Intézetként működött Szegi József irányítása alatt, 1994-ig.

KUTATÁS, PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK