Talajkémia és anyagforgalom

Previous slide
Next slide

Talajkémia és anyagforgalom

TALAJKÉMIAI ÉS ANYAGFORGALMI OSZTÁLY

A Talajkémiai és anyagforgalmi Osztály elsősorban talajkémiai degradációt, talajjavítást és tápanyagellátást érintő kutatási programok megvalósításán keresztül látja el tudományos feladatát.

A talajdegradáció komplex folyamat, amelynek során csökken a talajok és a termőfelületek nagysága, defektusok lépnek fel a talajfunkcióban; kedvezőtlen változások történnek a talaj anyagforgalmi, vízgazdálkodási és ökológiai folyamataiban; csökken a talajtermékenysége; a talajok mezőgazdasági hasznosíthatósága nehezebbé válik, növekednek a termelési költségek; fokozódik a toxikus anyagok felhalmozódása a talajban, élelmiszerekben; elszennyeződnek az élővizek és az ivóvízkészletek.

A degradált, vagy eredendően kedvezőtlen tulajdonságú talajok javításának egyik lehetősége a nem veszélyes és/vagy biohulladékok alkalmazása, amikor is a hasznosításukból származó kedvező hatás kiaknázása mellett minimalizálni szükséges a bennük rejlő környezeti kockázatot. A hulladék elnevezés gyakran jogi kategória és nem jellemzi ezen anyagok valós hasznosíthatóságát, sőt azok környezeti kockázata gyakran tévesen megítélt.

A korszerű növénytáplálásnak meg kell felelnie az alábbiaknak: talajtermékenység fenntartása, a talaj tápanyag ellátottságának optimális szintre való növelése és megőrzése; a növénytáplálás optimális talaj ellátottsági szinten sem lehet környezetszennyező; gazdaságos és hatékony tápanyag gazdálkodást kell folytatni, a mindenkori termékminőség iránti igények figyelembe vételével.

A Talajkémiai és Anyagforgalmi Osztály olyan kutatási területekkel foglalkozik, mint a talajkémiai degradáció, az az a talajok szerves anyagának mennyiségi és minőségi változásával, a sófelhalmozódással, talajsavanyodással, a szerves és szervetlen szennyezők talajban és a talaj-növény rendszerben való mozgásával, transzformációijával, reakcióinak feltérképezésével. Foglalkozik továbbá hulladékhasznosítással, az az vizsgálja a talajjavításra és/vagy alternatív tápanyag utánpótlásra is megfelelő hulladékok alkalmazhatóságát. Központi kutatási terület a talajok tápelem ellátottságának és a trágyahatások kapcsolatának vizsgálata, a környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási rendszer továbbfejlesztése. Az osztályhoz tartozó kutatók egyaránt felhasználják a laboratóriumi, talajoszlopokon és tenyészedényekben végzett növénykísérletek, kisparcellás és üzemi szabadföldi kísérletek és terepi felvételezések által nyújtott eredményéket.

TALAJKÉMIAI ÉS ANYAGFORGALMI OSZTÁLY TÖRTÉNETE

A Talajkémiai és Anyagforgalmi Osztály 2016-ban újonnan megalakult szervezeti egység, ami részben a volt Agrokémiai és Növénytáplálási valamint a Talajbiológiai és –biokémiai Osztály átalakulásával jött létre.

Az első Talajkémiai és trágyázási részleg 1949-ben alakult az intézet alapításával egy időben. Az akkori talajkémiai kutatásokat is felölelő részleg – mely elsősorban a szikkutatásra, a talajok kémiai tulajdonságainak feltérképezésére, szerves és műtrágyázási módszerek kidolgozására fókuszált – többszörös szervezeti átalakítás után vált Agrokémiai és Növénytáplálási Osztállyá, aminek a központi kutatási területe a harmonikus, hatékony, gazdaságos és környezetkímélő növényi tápanyagellátás volt, melyben helyet kaptak a műtrágyák mellett az egyéb szerves trágyaszerek felhasználásának vizsgálata, valamint a talajszennyezés problémaköre is.

A volt Talajbiológiai és –biokémiai Osztály működésének kezdete 1952-re tehető, amikor is létrejött a Magyar Tudományos Akadémia Talajbiológiai Kutató Laboratóriuma. A talajbiológiai kutatások kezdetben a szerves és szervetlen anyagok transzformációjával foglalkoztak, de az idő előrehaladtával egyre nagyobb teret kapott a talajt és a táplálékláncot érő szennyezések és a káros hatások kivédését szolgáló intézkedések és a hulladékok hasznosításának vizsgálata.

A rég- és közelmúltban külön osztályokon folyó, de tematikailag összetartozó tudományos témák összehangolása és hatékonyabb művelése érdekében vált a Talajkémiai és Anyagforgalmi Osztály a talajkémiai degradációval, a fenntartható növénytáplálással, a talajszennyezéssel és hulladékhasznosítással foglalkozó tudományos szervezeti egységgé.