Previous slide
Next slide

Talajtérképek és -adatbázisok térbeli és tematikus tulajdonságainak elemzése és integrálása országos léptékű digitális talajtérképek előállítására

ÖSSZEFOGLALÁS

A talajok állapotára, folyamataira, funkcióira vonatkozó információk iránti igények mind hazai, mind nemzetközi szinten számottevőek és folyamatosan bővülnek.

Talajtani információk ugyan rendelkezésre állnak, de az elvárások és a lehetőségek gyakran jelentősen eltérnek. Az igények mind magasabb szintű kielégítéséhez elméleti módszerfejlesztés valamint annak gyakorlati alkalmazása szükséges.

Ezek egyrészt archív és aktuális talajtani, valamint kiegészítő környezeti adatokon, illetve térinformatikai és alkalmazott matematikai módszereken alapulnak.

Fő célkitűzésünk a hazai és nemzetközi igényeket optimálisan kielégítő, országos léptékű, digitális, tematikus talajtérképek előállítása.

Ehhez elemezzük a különböző talajtani felvételezések, térképezések során gyűjtött aktuális és archív adatok, hagyományos talajtérképek és a talajok szempontjából meghatározó környezeti változók tematikus és térbeli kapcsolatait.

A feltárt összefüggéseket a digitális térképezés számára formalizáljuk. Térinformatikai és geostatisztikai eszközök segítségével végezzük el egyes, a talajok (többek közt degradációs) állapotára és folyamataira, funkcióira jellemző talajtani változók térbeli kiterjesztését.

A megvalósítandó, országos, digitális talajtérképek megcélzott térbeli felbontása legalább 1:50.000 (cca. 50-100 méteres raszteres felbontás) a megfelelő pontosságú és megbízható térbeli készletezéséhez. Fontos célkitűzésünk az országos szinten, a talajok aktuális állapotára vonatkozó, két, szisztematikus adatgyűjtésből származó információk térképezésének megoldása.

ELÉRHETŐSÉGEK

Talajtani Intézet

Székhely: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

Levelezési cím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

Adószám: 15300519-2-07

Közösségi adószám: HU15300519

Telefon: +3622569500

Fax: +3622460213

E-mail: taki@atk.hu

© Copyright ATK Minden jog fenntartva. 2022