Kórélettan

Previous slide
Next slide

Kórélettan

NÖVÉNYI KÓRÉLETTANI OSZTÁLY

A Növényi Kórélettani Osztály fő célja a kórokozók ill. talajszennyezések által előidézett növényi stresszel kapcsolatos élettani, biokémiai és molekuláris változások tisztázása, a fogékonyság és a betegség-ellenállóság kialakulásához vezető folyamatok feltárása.

A kutatások kiterjednek a kultúrnövényeket károsító vírusos, gombás és baktériumos betegségekre, és a biotikus stresszekkel rokonítható ammónia stresszre egyaránt. A fogékonyság-ellenállóság alapjául szolgáló mechanizmusok közül kiemelt figyelmet fordít a reaktív oxigén fajták – antioxidánsok egyensúlyának és a programozott sejthalálnak a szerepére, valamint az indukált növényi rezisztencia vizsgálatára, amely lényege, hogy egy előzetes fertőzéssel, vagy kezeléssel fokozható a növények természetes ellenálló képessége. Fontos kutatási terület a növényi hormonok koncentráció-változásainak szerepe a biotikus és abiotikus stressz-ellenállóságban, valamint azok a génexpressziós változások, amelyek döntően befolyásolják a rezisztens, vagy fogékony növény-kórokozó kapcsolat kialakulását. A növényi védekezési mechanizmusok mélyebb megértése a betegségekkel szemben ellenállóbb növények nemesítése során hasznosítható. Az osztály vizsgálja, hogy a növényi eredetű fehérjék és más molekulák, pl. a korai szuperoxid felhalmozódás, miképpen vesznek részt a növények kórokozókkal szembeni védekezésében, melyek rendelkeznek közvetlen antimikrobiális hatással, és melyek játszanak hírvivő szerepet a növény-kórokozó kölcsönhatás során. Módszertana szerteágazó, magába foglal klasszikus (pl. kromatográfia, spektroszkópia, ökológia, baktérium diagnosztika) és molekuláris/biotechnológiai (pl. microarray és más hibridizációs technikák, újgenerációs szekvenálás, proteomika, bakteriofág-terápia) technikákat egyaránt. Ebből látható, hogy az elméletiek mellett aktuális gyakorlati kérdésekkel is foglalkozik.

Különböző hazai és nemzetközi projektek keretében az osztály kutatói együttműködnek a Pannon Egyetem Georgikon Kar, Szent István Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar munkatársaival.
Az osztály munkatársai számos külföldi kutatócsoporttal működnek együtt, így a Maria Curie-Skłodowska Egyetem Kémiai Karának Kromatográfiás Módszerek Tanszék (Lublin, Lengyelország), a Justus-Liebig Egyetem (JLU, Giessen, Németország), a Kísérleti Botanikai Intézet (Cseh Tudományos Akadémia, Prága, Csehország) a Franciszek Górski Növényélettani Intézet (Krakkó, Lengyelország) munkatársaival.

KUTATÁS, PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK

PUBLIKÁCIÓK

Az osztály válogatott publikációi:

Barna B, Fodor J, Harrach BD, Pogány M, Király Z (2012) The Janus face of reactive oxygen species in resistance and susceptibility of plants to necrotrophic and biotrophic pathogens. Plant Physiol Biochem 59: 37-43. doi: 10.1016/j.plaphy.2012.01.014

Pogány M, Dankó T, Kámán-Tóth E, Schwarczinger I, Bozsó Z (2015) Regulatory proteolysis in Arabidopsis-pathogen interactions. Int J Mol Sci 16: 23177-23194. doi:10.3390/ijms161023177.

Burketová L, Trdá L, Ott PG, Valentová O (2015) Bio-based resistance inducers for sustainable plant protection against pathogens. Biotechnol. Adv. 33: 994-1004. doi: 10.1016/j.biotechadv.2015.01.004

Bozsó Z, Ott PG, Kámán-Tóth E, Bognár GF, Pogány M, Szatmári Á (2016) Overlapping yet response-specific transcriptome alterations characterize the nature of tobacco-Pseudomonas syringae interactions. Front Plant Sci 7: 251. doi: 10.3389/fpls.2016.00251

Móricz ÁM, Ott PG, Häbe TT, Darcsi A, Böszörményi A, Alberti Á, Krüzselyi D, Csontos P, Béni Sz, Morlock GE (2016) Effect-Directed Discovery of Bioactive Compounds Followed by Highly Targeted Characterization, Isolation and Identification, Exemplarily Shown for Solidago virgaurea. Anal Chem 88: 8202–8209. doi: 10.1021/acs.analchem.6b02007

Künstler A, Bacsó R, Gullner G, Hafez YM, Király L (2016) Staying alive – is cell death dispensable for plant disease resistance during the hypersensitive response? Physiol Mol Plant Pathol 93: 75-84. doi:10.1016/j.pmpp.2016.01.003

Schwarczinger I, Kolozsváriné Nagy J, Künstler A, Szabó L, Geider K, Király L, Pogány M (2017) Characterization of Myoviridae and Podoviridae family bacteriophages of Erwinia amylovora from Hungary-potential of application in biological control of fire blight. Eur. J. Plant Pathol. 149: 639-652. doi: 10.1007/s10658-017-1214-9

Gullner G, Juhász C, Németh A, Barna B (2017) Reactions of tobacco genotypes with different antioxidant capacities to powdery mildew and Tobacco mosaic virus infections. Plant Physiol. Biochem. 119: 232-239. doi: 10.1016/j.plaphy.2017.09.003

Fodor J, Köblös G, Kákai Á, Kárpáti Z, Molnár BP, Dankó T, Bozsik G, Bognár C, Szőcs G, Fónagy A (2017) Molecular cloning, mRNA expression and biological activity of the pheromone biosynthesis activating neuropeptide (PBAN) from the European corn borer, Ostrinia nubilalis. Insect Molecular Biology 26: 616–632. doi: 10.1111/imb.12324

Móricz ÁM, Szeremeta D, Knaś M, Długosz E, Ott PG, Kowalska T, Sajewicz M (2018) Antibacterial potential of the Cistus incanus L. phenolics as studied with use of thin-layer chromatography combined with direct bioautography and in situ hydrolysis. J. Chromatogr. A 1534:170-178. doi: 10.1016/j.chroma.2017.12.056.