szechenyi-terv-plusz-front
szechenyi-terv-plusz-front

KIEMELT PÁLYÁZATOK AGROMO

Previous slide
Next slide

KIEMELT PÁLYÁZATOK AGROMO

Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00028
 
 
Kedvezményezett neve:
Agrártudományi Kutatóközpont
(2492 Martonvásár, Brunszvik u. 2.)
 
Konzorciumi partner: Eötvös Loránd Tudományegyetem
 
Szakmai vezető: Fodor Nándor
Projekt megvalósítási időszak: 2017.02.15. – 2022.02.14.
A szerződött támogatás összege: 1 277 355 508 Ft
A projekt támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:

INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÓMŰHELY LÉTREHOZÁSA A KLÍMAADAPTÍV ÉS FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁGÉRT

A klímamanipulációs kísérletek, valamint a mechanisztikus rendszermodellek segítségével az agro-ökoszisztéma jövője már a jelenben vizsgálható, sőt segítségükkel olyan stratégiák dolgozhatók ki, amelyekkel számos jövőbeli hatás kedvezőtlen agrárgazdasági következménye mérsékelhető. A tervezett kísérleti platform világviszonylatban is ritkaság számba megy, és abban is különleges, hogy méréssel és modellezéssel foglalkozó szakemberek közösen tervezik és hozzák létre, és célja nem csak egy vagy néhány kitüntetett jelenség vizsgálata. A létrejövő, rendszerszemléletű megközelítésen alapuló, komplex adatbázis olyan modellfejlesztéseket tesz lehetővé, amelyek számos ponton meghaladják a tudományterület jelenlegi állását, illetve felkelthetik meghatározó nemzetközi kutatócsoportok érdeklődését megteremtve az egyenrangú együttműködések lehetőségét. A termésminőség-modellezés egyedülálló módon támogathatja a legújabb élelmiszerbiztonsági elvárásoknak is megfelelő növénynemesítést. Olyan alapkutatást valósítunk meg, amelynek konkrét (nemzet)gazdasági haszna valószínűsíthető.
A projekt fő célkitűzése: A mezőgazdasági termelékenység változó környezeti és gazdasági feltételek mellett is fenntartható növelését célzó stratégiák kidolgozása valamint a mezőgazdasági eredetű környezet- és klímakárosító rizikófaktorok csökkentését célzó stratégiák kidolgozása; amelyet öt lépésben valósítunk meg:
 
1. Multidiszciplináris kutatóműhely kialakítása, amely a légkör-talaj-növény rendszerhez kapcsolódó tudományterületek hazai elméleti és gyakorlati (kísérletezős) szakértőit foglalja magába.
 
2. Holisztikus rendszerértelmezési szemléleten alapuló agro-pedo-klimatológiai kísérleti platform létrehozása Martonvásáron, amely ötvözi a tartamkísérletek hagyományait, illetve a klímakamrás stresszkutatások tapasztalatait a legmodernebb mérési és infokommunikációs technológiák által kínált lehetőségekkel.
 
3. Korszerű éghajlati projekciók készítése, amelyek segítségével megbízhatóbb becslések készíthetők a mezőgazdasági termelés jövőbeli alakulására vonatkozóan.
 
4.  Rugalmasan adaptálható (moduláris, nyílt forráskódú) Integrált Modellrendszer (AgroMo) kialakítása, amely a magyar mezőgazdasági rendszer működését szimulálja térben explicit módon, több lehetséges léptékben: parcella, farm, regionális és nemzetgazdasági szinten is.
 
5. Stratégiák (konkrét ajánlások) kidolgozása eltérő léptékben a mezőgazdasági termelékenység fenntartható növelésére és a mezőgazdasági eredetű környezeti károk enyhítésére a felhalmozott adatok és a kiépített modellrendszer felhasználásával.