szechenyi-terv-plusz-front
szechenyi-terv-plusz-front

KIEMELT PÁLYÁZAT NKFI TKP

Previous slide
Next slide

KIEMELT PÁLYÁZAT NKFI TKP

Projekt azonosító: TKP2021-NKTA-06

 
 
Kedvezményezett neve:
Agrártudományi Kutatóközpont
(2492 Martonvásár, Brunszvik u. 2.)
 
Szakmai vezető: Veisz Ottó, igazgató MGI
Projekt megvalósítási időszak: 2022. 01. 01.- 2025. 12. 31
A szerződött támogatás összege: 1 498 251 116 Ft
A projekt támogatás mértéke: 100%

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PIACOKON VERSENYKÉPES, FENNTARTHATÓ NÖVÉNYTERMESZTÉST SZOLGÁLÓ, ÖKO-STABIL NÖVÉNYFAJTÁK ÉS INTEGRÁLT TERMESZTÉSTECHNOLÓGIÁJUK FEJLESZTÉSE

Az Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet TKP projektje az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021- NKTA pályázati program finanszírozásában valósul meg. A kutatóközpont több tudományterület nemzetközileg elismert kutatóinak együttműködésében modern stratégiai K+F+I műhelyt hoz létre.

A projekt alapkutatási moduljának célja a kalászos gabonák környezeti adaptációját befolyásoló fiziológiai és genetikai komponensek vizsgálata SNP Chip alapú markerekkel és bioinformatikai módszerekkel,

továbbá a régi búzatájfajtákban rejlő genetikai változékonyság, az abiotikus stressztolerancia genetikai alapjainak feltárása, és indukált mutációval új típusú génvariánsok előállítása.

A metabolomikai kutatások fő célja a növények stressztűrése és metabolomikai mintázata közötti kapcsolatok feltárása. Új, genomszerkesztett növényvonalak létrehozását tervezik, melyek utat nyitnak – a korábban elérhetetlen kromoszómarégiók rekombinációban való részvételének indukálásával – az utódpopuláció genetikai variabilitásának fokozására.

A termés minőségi paramétereinek javítására irányuló vizsgálatok nagy rostanyagtartalmú, és megfelelő terméspotenciállal rendelkező fejlett törzsek és fajtajelöltek előállítását célozzák. A projekt humán táplálkozásra alkalmas

magas β-glükán tartalmú árpa- és zabgenotípusok előállítására irányul. A kutatások során immunanalitikai módszerekkel meghatározzák a különböző gabonafélék lisztérzékenységet, illetve allergiát kiváltó fehérje-tartalmát.

Növénynemesítéshez kapcsolódó fejlesztések célja egyrészt jó alkalmazkodóképességű, a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyan felhasználni képes genotípusok előállítása, másrészt ökológiai gazdálkodásban és low-input rendszerekben is eredményesen termeszthető kalászos fajták és kukorica hibridek piacra juttatása. A projekt révén a növénynemesítés hatékonyabbá és gyorsabbá tétele érdekében molekuláris genetikai és genomikai módszereket integrálnak a növénynemesítés folyamatába.

További információ kérhető: Dr. Veisz Ottó, témavezető
Elérhetőség: Telefonszám: 06 22 569 506; E-mail cím: veisz.otto@atk.hu