szechenyi-terv-plusz-front
szechenyi-terv-plusz-front

HASZNOSÍTÁS

Previous slide
Next slide

HASZNOSÍTÁS

Az ATK szellemi alkotásait részben a vagyoni jogok átruházásával és licencia szerződéssel, részben K+F szolgáltatások nyújtásával, részben saját előállítású termékek és szolgáltatások biztosításával hasznosítja.

Vagyoni jog átruházása és licencia szerződés:

Marton Genetics brand alatt, résztulajdonú gazdasági társaságainkon keresztül Mv nemesítésű, Mv kooperációból származó, valamint licencelt gabonafajták és kukoricahibridek vetőmagját értékesítjük.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel együttműködési megállapodás keretében egy digitális, tematikus térképi adatréteget adtunk át Magyarország teljes területére. Ennek fejében „Magyarország mozaik” távérzékelési eredménytermékeket kaptunk további felhasználásra. Az ATK részéről az együttműködés keretében átadott szellemi termék: Tematikus térképi adatréteg Magyarország teljes területére (a belvízi elöntés paraméterezéséhez megfelelő USDA textúra osztály 0-30 cm talajrétegre vonatkozóan).

Saját előállítású termékek és szolgáltatások nyújtása:

A CSALOMON termékcsalád több mint 200 mezőgazdasági kártevőre alkalmazható, fajspecifikus feromon csapdákat kínál, amelyek vegyszermentes kártevőgyérítést tesznek lehetővé, így az öko- és bio gazdálkodók is használhatják a termelésük során.

A Pro Planta Költség és Környezetkímélő Trágyázási Szaktanácsadási Rendszer és Szoftver segítségével a felhasználók a precíziós mezőgazdasághoz nélkülözhetetlen szolgáltatást vehetnek igénybe.