Munkatársak

Fodor Nándor
Fodor Nándor
Projektvezető. Az AgroMo virtuális agrárkörnyezet-gazdálkodási keretrendszer tervezése és fejlesztése
Barcza Zoltán
Barcza Zoltán
Szakmai vezető az ELTE részéről. A mérési adatok használata, a Biome-BGCMuSo modell optimalizálása
Árendás Tamás
Árendás Tamás
Szabadföldi kisparcellás tartamkísérletek beállítása, agrotechnikai tényezők hatásvizsgálata és -elemzése.
Bartholy Judit
Bartholy Judit
Klímaprojekciók készítése GCM-RCM eredmények felhasználásával. Szélsőséges hőmérsékleti és csapadékviszonyok, aszályos időszakok megjelenésének elemzése.
Birinyi Zsófia
Birinyi Zsofia
Búza tartalékfehérjék vizsgálata proteomikai és immunanalitikai módszerekkel.
Cseresnyés Imre
Cseresnyés Imre
Gyökérméret és gyökéraktivitás szezonális változásának, valamint környezeti hatásokra adott válaszának monitozozása szabadföldi körülmények között, roncsolásmentes (in situ) eljárással.
Füzy Anna
Füzy Anna
A klímaváltozás okozta abiotikus stressztényezők (légköri CO2 növekedés és ezáltal indukált hőmérsékletváltozás és vízhiány) vizsgálatai az arbuszkuláris mikorrhiza gombák effektivitására és infektivitására.
Gell Gyöngyvér
Gell Gyöngyvér
A búza és rokon fajainak magjában található tartalékfehérjék genetikai, proteomikai és immunológiai vizsgálata.
Gelybó Györgyi
Gelybó Györgyi
A modell referencia adatainak előállításához szükséges szabadföldi mérések. Talaj üvegházhatású gáz kibocsátás mérés, in-situ gyökérfejlődés mérés, levélszintű fotoszintézis mérés kivitelezése és az adatok feldolgozása.
Haszpra Lászlo
Haszpra Lászlo
Üvegházhatású gázok háttérkoncentrációjának mérése, a hegyhátsáli kísérleti környezet üzemeltetése. A légköri mérések módszertani megalapozása és gyakorlati megvalósítása.
Hidy Dóra
Hidy Dóra
A projekt modell-komponensének fejlesztése, tesztelése és adaptálása a különböző környezeti feltételekhez.
Hollós Roland
Hollós Roland
Az AgroMo szoftver tervezése, programozása, az országos léptékű szimulációk végrehajtása, az RBBGCMUSO szoftver fejlesztése.
Horváth Ferenc
Horváth Ferenc
A Biome-BGCMuSo modellfejlesztések tesztelése és tájökológiai szempontú használata a többfelhasználós, on-line BBGCDB keretrendszer környezetében.
Ittzés Dóra
Ittzes Dóra
A Biome-BGCMuSo modellfejlesztések adaptálása a BBGCDB keretrendszerbe, online felhasználóbarát kezelőfelület biztosítása a különböző futtatásokhoz.
Kis Anna
Kis Anna
Klímaadatok előkészítése az AgroMo részére, a klímaprojekciók hibakorrekciója.
Kovács Richárd
Kovács Richárd
Informatikai infrastuktúra üzemeltetése, a felhasználók támogatása. A klímaszimulációk és az AgroMo szoftver informatikai hátterének biztosítása. A projekt honlapjának üzemeltetése.
Kröel-Dulay György
Kröel-Dulay György
Klímaváltozás-kísérlet üzemeltetése természetközeli gyepben. A kísérletben gyűjtött adatok biztosítása a Biome-BGCMuSo modell paraméterezéséhez, illetve validálásához.
Marton Tibor
Marton Tibor
Az AgroMo klímaadaptációs forgatókönyvek hosszú távú (2020-2100) mikro- és makrogazdasági hatásainak elemzése. Az agrár-erőforráskészlet profit-orientált modellezése, melyek tudományos alapot biztosítanak a jövő döntéshozói számára.
Mészáros Róbert
Mészáros Róbert
A felszínközeli ózon növényekre gyakorolt hatásainak vizsgálata, algoritmusfejlesztés.
Molnár András
Molnár András
Klímaadaptív szak- és támogatáspolitikai forgatókönyvek elemzése, agrárközgazdasági modellezés.
Nagy Zoltán
Nagy Zoltán
Eddy-kovariancia állomások tervezése, telepítése, programozása és működésük biztosítása. A mért adatok feldolgozása, bemenő adatok biztosítása a Biome-BGCMuSo modellhez.
Parádi István
Parádi István
A klímaváltozás okozta abiotikus stressztényezők hatásainak vizsgálatai a növény- arbuszkuláris mikorrhiza gomba szimbiotikus rendszerben a növényélettani folyamatokra.
Pásztor László
Pásztor László
A térinformatikai munkák és a modellezési eredmények térbeli kiterjesztésének koordinálása.
Pintér Krisztina
Pintér Krisztina
Eddy-kovariancia állomások tervezése, programozása és üzembehelyezése. Az állomások karbantartása, kalibrációja és az adatok mentése, feldolgozása és adatbázisba rendezése. Az eddy-kovariancia adatbázis kezelése.
Pohner Zsuzsanna
Pohner Zsuzsanna
A klímaváltozás okozta abiotikus stressztényezők és a talaj-tápanyagellátottság hatásának vizsgálatai a rhizoszféra mikroorganizmusok szubsztráthasznosítási mintázataira és gyökérmorfológiai vizsgálatok.
Pokovai Klára
Pokovai Klára
Mezőgazdasági haszonnövények növekedésének és fejlődésének vizsgálata terepi adatgyűjtéssel, laboratóriumi méréssel és a számítógépes modellezés eszközeivel.
Pongrácz Rita
Pongrácz Rita
Regionális klímaprojekciók készítése új típusú RCP forgatókönyvek figyelembe vételével, a szimulációs outputok hibakorrekciója. Extrém éghajlati viszonyok elemzése klímaindexek felhasználásával.
Salma Imre
Salma Imre
A légköri biogén emisszió és az éghajlatváltozás kapcsolatának vizsgálata aeroszolokon keresztül.
Sándor Renáta
Sándor Renáta
A modell kalibrációjához szükséges talajfelszíni beszivárgás vizsgálatok végrehajtása, a szimulációs adatsorokhoz kapcsolódó algoritmusok tesztelése, adatbázisok vizualizálása.
Takács Tünde
Takács Tünde
A klímaváltozás okozta abiotikus stressztényezők gazdanövény-arbuszkuláris mikorrhiza gomba rendszer funkcionalitására gyakorolt hatásainak becslésére leginkább alkalmas mikrobiológiai és növényélettani mutatók meghatározása és mérése a modell számára.


Csoportkép a projekt résztvevőivel (2017. április 13., Sajtónyilvános nyitó konferencia)

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, Magyarország Kormánya és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával GINOP-2.3.2-15-2016-00028 számon valósul meg.