Dokumentáció


Alapadatok

Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00028
Projekt címe: Interdiszciplináris Kutatóműhely Létrehozása a Klímaadaptív és Fenntartható Mezőgazdaságért
Kedvezményezett neve: Agrártudományi Kutatóközpont (2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.)
Konzorciumi partner: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szakmai vezető: Fodor Nándor
Projekt megvalósítási időszak: 2017.02.15. - 2022.02.14.
A szerződött támogatás összege: 1.277.355.508 Ft
A projekt támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A klímamanipulációs kísérletek, valamint a mechanisztikus rendszermodellek lehetőséget nyújtanak az agro-ökoszisztéma jövőbeli alakulásának jelen idejű vizsgálatára. Ily módon különböző stratégiákat dolgozhatunk ki az agrárgazdaságot érintő potenciális negatív hatások mérséklésére. Az AgroMo projekt keretében megvalósuló kísérleti platform világviszonylatban is ritkaság, mivel a méréssel és modellezéssel foglalkozó szakemberek közösen tervezik és vizsgálják az agro-ökoszisztéma legmeghatározóbb folyamatait. Ezen interdiszciplináris megközelítés garantálja az AgroMo mögött álló tudásbázis egyedülállóságát.
A rendszerszemléletű megközelítésen alapuló, komplex adatbázis használata olyan modellfejlesztéseket tesz lehetővé, melyek számos ponton meghaladják a tudományterület jelenlegi állását. Célunk, hogy meghatározó nemzetközi kutatócsoportok érdeklődését felkeltsük és megteremtsük a további együttműködések lehetőségét.
A termésminőség és -mennyiség modellezés egyedülálló módon támogathatja a legújabb élelmiszerbiztonsági elvárásoknak megfelelő növénynemesítést, illetve a jövőbeni volumenalakulás részleteit az élelmiszeripar számára. Ezen alapkutatási eredményekre támaszkodva következtetéseket és fejlesztési irányokat fogalmazunk meg alkalmazott kutatási módszerekkel. Így a magyar agrárszektor öt főnövényének (búza, kukorica, napraforgó, árpa, repce) konkrét jövőbeli nemzetgazdasági haszna valószínűsíthetővé válik.

A projekt fő célkitűzése:
A mezőgazdasági termelékenység változó környezeti és gazdasági feltételek mellett is fenntartható növelését célzó stratégiák kidolgozása, valamint a mezőgazdasági eredetű környezet- és klímakárosító rizikófaktorok csökkentését célzó stratégiák kidolgozása; amelyet öt lépésben valósítunk meg.
1. Multidiszciplináris kutatóműhely kialakítása, amely a légkör-talaj-növény rendszerhez kapcsolódó tudományterületek hazai elméleti és gyakorlati (empirikus) szakértőit foglalja magába.
2. Holisztikus rendszerértelmezési szemléleten alapuló agro-pedo-klimatológiai kísérleti platform létrehozása Martonvásáron, amely ötvözi a tartamkísérletek hagyományait, illetve a klímakamrás stresszkutatások tapasztalatait a legmodernebb mérési és infokommunikációs technológiák által kínált lehetőségekkel.
3. Korszerű éghajlati projekciók készítése, amelyek segítségével megbízhatóbb becslések készíthetők a mezőgazdasági termelés jövőbeli alakulására vonatkozóan.
4. Rugalmasan adaptálható (moduláris, nyílt forráskódú) Integrált Modellrendszer (AgroMo) kialakítása, amely a magyar mezőgazdasági rendszer működését szimulálja térben explicit módon, több lehetséges léptékben: parcella, farm, regionális és nemzetgazdasági szinten is.
5. Stratégiák (konkrét ajánlások) kidolgozása eltérő léptékben a mezőgazdasági termelékenység fenntartható növelésére és a mezőgazdasági eredetű környezeti károk enyhítésére a felhalmozott adatok és a kiépített modellrendszer felhasználásával.

Részletes dokumentáció a projektről [PDF fájl, kb. 11 MB]

Sajtóközlemény (2017. február 22.)

A projekt bemutatása az ATK honlapján

A projekt bemutatása az ELTE honlapján

Szerződés

AgroMo szórólap

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, Magyarország Kormánya és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával GINOP-2.3.2-15-2016-00028 számon valósul meg.